Previous Game:
   Zhao XinXin D Hao JiChao
   Next Game:
   Zuo WenJing W ShenSiFan
Position Search|Player List|Rating
Player:Zhao XinXin Hao JiChao
Events:2017 National XiangQi Individual Championship Men Class A all games
Opening:Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse all games

Go to Here to see What's New.
For the Recent Games, click Here.
Xiangqi Calendar
XiangQi Database