Previous Game:
   Xu YinChuan W Hong Zhi
   Next Game:
   Lu Qin W Zhao GuoRong
Position Search|Player List|Rating
Player:Hong Zhi Xu YinChuan
Events:2016 4th CaiShen Cup XiangQi Champion Invitational Tournament Rapid all games
Opening:Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse all games

Go to Here to see What's New.
For the Recent Games, click Here.
Xiangqi Calendar
XiangQi Database