Previous Game:
   Chen FuJie W NongJianJun
   Next Game:
   XieWen L Fang ZhaoSheng
Position Search|Player List|Rating
Player:Li Jin ZhangJiPing
Events:2012 DongGuang,Guangdong Winter Xiangqi Open all games
Opening:Pawn opening VS Elephant all games

Go to Here to see What's New.
For the Recent Games, click Here.
Xiangqi Calendar
XiangQi Database