Previous Game:
   Li Jin W Huang XueQian
   Next Game:
   Wang Jian W GuoJinHui
Position Search|Player List|Rating
Player:Fang ZhaoSheng Li XiaoGang
Events:2013 DongGuang,Guangdong Xiangqi Open Summer all games
Opening:5th & 8th Cannons VS Sandwich Horses defence all games

Go to Here to see What's New.
For the Recent Games, click Here.
Xiangqi Calendar
XiangQi Database