Previous Game:
   Liu XiaoMing W Lu Jun
   Next Game:
   Wang Jian W Hu QingYang
Position Search|Player List|Rating
Player:Wang Jian Zhang XiaoPing
Events:2014 DongGuang,Guangdong Xiangqi Open Autumn all games
Opening:Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse all games

Go to Here to see What's New.
For the Recent Games, click Here.
Xiangqi Calendar
XiangQi Database