Previous Game:
   ZhaoChun W Wang Bing
   Next Game:
   ZhangTian L WangZheng
Position Search|Player List|Rating
Player:WuZhaoHua ChenSuYi
Events:2014 7th JiangSu XiangQi QiWang Tournament all games
Opening:Opposite Direction Cannon 3rd Pawn Opposite Direction Cannon Left Cannon Blockade all games

Go to Here to see What's New.
For the Recent Games, click Here.
Xiangqi Calendar
XiangQi Database